8.1.53

ชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน มีลูกอายุหนึ่งเดือน จะแต่งงานกันได้หรือไม่, หากไม่ได้แล้วจะแต่งงานกันได้เมื่อไหร่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม