3.1.53

กรณีที่อยู่บนรถทัวร์ แล้วไม่มีน้ำให้เอาน้ำละหมาด เราควรจะทำอย่างไร รถทัวร์ก็ไม่จอดให้ด้วย เนื่องจากเป็นรถโดยสาร (ละหมาดบนพาหนะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม