3.8.52

สินค้าที่เราบอยคอตประเทศต่างๆด้วยสาเหตุของการถล่มประเทศมุสลิม ถ้าเราได้ข่าวว่ามีบางบริษัทไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล เราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือไม่

และต้องมีหลักฐานแค่ไหนจึงจะเชื่อถือบริษัทนั้นได้


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม