4.8.52

คนแก่ชราซึ่งปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว แต่อาศัยทรัพย์สมบัติซึ่งเคยสร้างไว้เป็นปัจจัยเลี้ยงชีพ บุคคลดังกล่าวจะสามารถรับซะกาตได้หรือ

ทำนองเดียวกัน หากว่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย แต่มีลูกหลานที่มีฐานะพอใช้คอยเลี้ยงดูอยู่ บุคคลดังกล่าวจะสามารถรับซะกาตได้หรือไม่ ?คำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

1 ความคิดเห็น:

islaminthailand กล่าวว่า...

รับฟังคำตอบ
http://www.islaminthailand.org/media/audio/qa2008/0730-11-09-2008_4.mp3

คลังคำถาม