4.8.52

นำเงินซะกาตฟิตเราะห์ มาใช้ในกิจการของมัสยิดได้หรือไม่ เห็นหลายมัสยิดปฏิบัติกันคำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม