11.11.52

การทำอะกีเกาะฮฺต้องทำภายในเจ็ดวันเลยหรือ เชือดหลังวันที่เจ็ดได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม