11.11.52

การโกนผมไฟ ตามหลักการศาสนาและรูปแบบของท่านนบีเป็นอย่างไร (แบบฉบับในการทำอะกีเกาะฮฺ)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม