20.8.52

การให้กัฟฟาเราะฮฺให้เป็นเงินได้หรือไม่ ไม่ให้เป็นอาหาร (ซะกาตฟิตเราะฮฺ ออกเป็นเงินได้หรือไม่)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม