20.8.52

ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเดือนรอมฎอน อยากทราบว่าระยะทางเท่าใดที่ศาสนาอนุโลมให้ไม่ต้องถือศีลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม