17.8.52

คณะกรรมการมัสยิดที่ร่วมเอียะติกาฟด้วยบังคับให้ผู้เอียะติกาฟร่วมวงฮาลาเกาะฮฺโดยที่ไม่มีผู้รู้จริงๆ(อ.สอนศาสนา)มาร่วมด้วย จำเป็นต้องปฏิบัติตามหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม