28.11.51

ทราบมาว่าการถ่ายรูปเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ถ้าถ่ายVDOสามารถทำได้ อยากได้หลักฐานในเรื่องนี้ม.วลัยลักษณ์ 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม