24.11.51

มุสลิมะฮฺควรไปเยี่ยมเยียนกุบุรฺพ่อแม่หรือไม่




2545-06-15 มุสลิมะฮฺญิฮาด (ค่ายสนท.)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม