12.10.51

ไปร่วมงานศพพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมได้หรือไม่ และสามารถนำเงินไปช่วยงานศพได้หรือไม่
2551-08-06 บรรยายพิเศษ (วิทยาลัยพยาบาล-นนทบุรี)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม