16.8.51

คิดว่าระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เหมาะกับมุสลิมะฮฺ เชคคิดอย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม