12.8.51

กำลังดะวะฮฺในครอบครัว ด้วยการนำเสนอเรื่องหลักศรัทธา อยากได้รับคำแนะนำว่าควรนำเสนอเรื่องอะไรต่อดี?

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตามด้วยหลักปฎิบัติ (ฮูก่มชาเราะ)
ที่เป็นฟัรดูอีนก่อน แล้วตามด้วยการปฎิบัติอื่น
ที่สำคัญจำเป็นต้องศึกษาหลักวิชาตะเซาวุฟ
เพราะ ว่าวิชา3 วิชาที่จำเป็นต้องศึกษาเป็นวายิบเหนือมุสลิมทุกคน

คลังคำถาม