12.8.51

สามารถรับเงินจากองค์กรที่มุ่งทำลายอิสลามได้หรือไม่?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม