28.6.52

ตะยัมมุม ใช้ได้กับละหมาดฟัรดูอย่างเดียวหรือไม่ หรือว่าใช้ได้กับละหมาดซุนนะฮหลังฟัรดูและละหมาดซุนนะฮอื่น ๆ ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม