5.3.52

เมื่อไม่แน่ใจว่าจะละหมาดดุฮาในช่วงเวลาใดดีที่สุด จะละหมาดในช่วงเช้าก่อน 4ร็อกอะฮฺ แล้วหากมีเวลาว่างช่วง 10-11โมง จะละหมาดต่ออีก 4-8ร็อกอะฮฺได้หรือไม่


นาย ก ทำกุรบาน 3 ส่วน, นาย ก เก็บไว้ 1 ส่วนให้นาย ข ไป 2 ส่วน นาย ข นำเนื้อไปขายในงานมัสญิดซึ่งทั้งสองรู้กัน(เจตนานำไปขาย) กุรบานนี้ใช้ได้หรือไม่

และเนื้อกุรบานที่ขายไปเป็นอะไรไหม


การฏอวาฟที่บัยตุลลอฮฺต้องมีน้ำละหมาดหรือไม่ หากเสียน้ำละหมาด ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่หรือไม่


ตอนนี้ไม่สบายมีอาการไอ(ไม่ใช่โรคประจำตัว) เวลาละหมาดพอไอจะมีปัสสาวะออกมาเล็กน้อย จะเสียน้ำละหมาดหรือไม่

ตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการนั่งละหมาด ซึ่งทำให้ไม่ไอและไม่มีปัสสาวะออกมา ถามว่าจะนั่งละหมาดได้หรือไม่ ในเมื่อสามารถยืนละหมาดได้, เงื่อนไขของการนั่งละหมาด


คลังคำถาม