27.5.53

การเรียนวิชาดนตรี

"...โรงเรียนบรรจุหลักสูตรการสอนดนตรี(การใช้เครื่องดนตรี) ซึ่งผมก็ได้คุยกับอาจารย์ผู้สอนมาบ้างแล้ว ว่าขอไม่เล่นเครื่องดนตรี และขอเรียนในส่วนอื่นๆทดแทนที่ไม่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสายตาเพื่อนคนอื่น จึงขอคำแนะนำ และขอตัวบทหลักฐานที่ชัดเจน สำหรับคำถามที่อ้างฟัตวาอนุญาตดนตรี(บางอย่าง) และยกตัวบทจากคนยุคก่อน และหากว่าฝึกการใช้เสียง การขับร้องอย่างเดียวถือว่าอนุมัตหรือไม่ครับ (จะใช้อนาชีดในการสอบ) ..."ตอนนี้ลำบากใจเพราะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด เพราะจะส่งผลต่อการทำงานศาสนา การพูดคุยกับเพื่อนในเรื่องสำคัญๆ อื่นๆ อีกหลายเรื่องแล้วก็ขอถามถึงเรื่องฟัตวาของเชคยุซุฟ ก็อรฏอวียฺเกี่ยวกับการอนุญาตในเรื่องดนตรี ด้วยหลักฐานที่ผมยังไม่ทราบแน่ชัดว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด (นะชีด,นะเสบ,บทกลอน)

การรับอิกอมะฮฺโดยกล่าวตามมุอัซซิน ทำได้หรือไม่

เคยได้ยินว่าแม่น้ำไนล์หรือยูเฟรติสเชื่อมต่อกับแม่น้ำในสวนสวรรค์ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

มีเวลาจำกัดในการละหมาดดุฮฺริ จะละหมาดซุนนะฮฺหรือดุอาอฺหลังละหมาดดี

ผู้หญิงละหมาดวันศุกร์ได้หรือไม่

คลังคำถาม