29.6.52

เสื้อผ้าลายสัตว์ตัวเล็กๆ เช่น แมลง มด ไม่ควรใส่ละหมาดหรือไม่,เสื้อผ้าที่มีข้อความที่ดีหรือข้อความที่น่าสนใจ หรือเสื้อกีฬา ใส่เข้าละหมาดได้หรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม