28.6.52

การละหมาดในมัสยิดอัลฮารอมได้ผลบุญหนึ่งแสนเท่า ถ้าละหมาดพร้อมกับอิหม่ามอยู่ด้วยก็จะได้ผลบุญ สองล้านเจ็ดแสนเท่า ใช่หรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม