11.1.53

มีความจำเป็นต้องซื้อรถยนต์ แต่ไม่สารมารถซื้อเงินสดได้ จะซื้อด้วยเงินผ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยได้หรือไม่

ถ่ายรูปทำพาสปอร์ตพม่า ถอดผ้าคลุมหัวเห็นหู จะบาปมั้ย

สินค้าขายตรง เราขายได้มั้ย เป็นดอกเบี้ยหรือไม่

ดินสอพองทำตะยัมมุมได้หรือไม่

ร่วมลงทุนกับธนาคารอิสลามต้องออกซะกาตหรือไม่

มีทองสิบบาทต้องออกซะกาตทุกปีหรือไม่

คลังคำถาม