19.7.54

หะดีษเรื่องการทำนิสฟูชะอฺบานเป็นหะดีษหะซันใช่หรือไม่

เด็กอายุ 8 ขวบ ควรให้ฝึกถือศีลอดหรือไม่ มีคำแนะนำอย่างไร

ประเทศที่กลางวันยาวนานเช่นสวีเดน จะถือศีลอดอย่างไร

การถือศีลอดบนเครื่องบินจากไทยไปอเมริกา จะละศีลอดตามเวลาใด

ขนาดตวง 1 มุด เท่ากับกี่กิโลกรัม

ซะกาตฟิฏรฺ ควรให้คนกี่จำพวก ต้องให้ทั้ง 8 จำพวกหรือไม่ ควรให้คนใกล้บ้านก่อน หรือที่อื่น

ผลบุญของการเลี้ยงอาหารละศีลอดที่ได้เท่ากับผู้ถือศีลอดนั้นได้เฉพาะในเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนด้วย (ชะอฺบาน)

คลังคำถาม