1.4.53

แจกขนมหรืออาหารให้คนที่มาญะนาซะฮฺบนกุบูรได้หรือไม่

การอนุญาตให้ฟังนะชีดมีหุกุ่มอย่างไรบ้าง และขั้นไหนที่ถือว่าหะรอม

ละหมาดก่อนเวลาสองนาที ต้องเริ่มละหมาดใหม่หรือไม่

คำว่า ด้วยสลามและดุอาอฺในจดหมาย สามารถนำมาใช้ในหนังสือได้หรือไม่

ในประเทศฝรั่งเศสบางมัสญิดใช้แสงแทนการอะซาน ใช้ได้หรือไม่ (อะซานดังแค่ไหน ความสำคัญของอะซาน)

กำลังละหมาดดุฮริอยู่แล้วมีเสียงอะซานเข้าเวลาอัสริ ละหมาดดุฮริของเราใช้ได้หรือไม่ (การละทิ้งละหมาด)

การทำผมปลอมแทรกเข้าไปในผมจริงตามธรรมชาติ ทำได้หรือไม่

อาเจียนของผู้ใหญ่ ถือเป็นนะญิสหรือไม่

ใส่เสื้อแขนสั้นกับแขนยาวละหมาด อย่างไหนได้ผลบุญมากกว่ากัน

จากคำถามที่ว่าไม่สะดวกในการยืนละหมาด ในกรณีที่ยืนละหมาดไม่ตรงศ็อฟเพราะมีเก้าอี้มาขวางไว้ การละหมาดจะใช้ได้หรือไม่

คลังคำถาม