16.8.51

คิดว่าระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เหมาะกับมุสลิมะฮฺ เชคคิดอย่างไร


แนะนำการละหมาดอิสติคอเราะฮฺของคนที่ถูกญินเข้า?


การละหมาดตามอิมาม ต้องรอให้อิมามเขยิบในแต่ละอิริยาบทก่อนค่อยเริ่มเขยิบตามหรือไม่?


เมื่อเรายึดทรรศนะที่ว่าต้องมีมะหฺรอมพามาส่ง และมีอีกกลุ่มที่จัดค่ายมุสลิมะฮฺเช่นกันซึ่งยึดทรรศนะที่ต่างกัน...

เราสามารถประชาสัมพันธ์ค่ายของกลุ่มนั้นได้หรือไม่?


ทำค่ายพักมุสลิมะฮฺและเชื่อในทรรศนะที่ว่าต้องมีมะหฺรอมพามาส่ง จำเป็นไหมที่สมาชิกในกลุ่มต้องเชื่อทรรศนะนี้ตาม?


อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าลืมล้างเท้าหรือเปล่า ต้องกลับไปอาบน้ำละหมาดใหม่หรือแค่ล้างเท้าเท่านั้น?


เวลาสอบคาบเกี่ยวกับระหว่างช่วงมัฆริบและอีชาอฺควรทำอย่างไร?


เดินทางไกลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และได้เวลาละหมาดมัฆริบขณะอยู่บนรถ ลำบากในการจอดรถเพื่อละหมาด เราสามารถไปละหมาดรวมกับเวลาอิชาอฺที่บ้านได้ไหม...


พบสถานที่หนึ่งมีพระนามอัลลอฮฺ และชื่อท่านนบีมุฮัมมัดเขียนกลับด้านสมควรเอาออกหรือไม่?


มุสลิมะฮฺสามารถนั่งซ้อนจักรยานยนต์รับจ้างที่เป็นชาย โดยนั่งห่างๆ ได้หรือไม่ ?


มีข้อแนะนำอย่างไรแก่คนที่เลือกศึกษาสายสามัญอย่างเดียวหรือสายศาสนาอย่างเดียว?


ละหมาดตามอิมามที่ไปร่วมงานหล่อพระหรืองานชิริกได้ไหม?

อาซีมัตที่มาจากมักกะฮฺนำมาตั้งที่บ้าน ใส่ในกระเป๋าตังค์ สามารถใช้ได้ไหมเป็นชิริกหรือเปล่า?

12.8.51

หมอนที่เป็นรุปตุ๊กตาสามารถใช้ได้หรือไม่?

กำลังดะวะฮฺในครอบครัว ด้วยการนำเสนอเรื่องหลักศรัทธา อยากได้รับคำแนะนำว่าควรนำเสนอเรื่องอะไรต่อดี?

หากปิดหน้าเท่าที่มีความสามารถ (เปิดหน้าเวลาไปเรียนและปิดหน้าเวลาออกจากมหาวิทยาลัย)

อยากเรียนเป็นหมอสูตินารีเวช และอยากปิดหน้าด้วย ไม่ทราบว่าที่ไหนอนุญาตบ้างและควรทำอย่างไรเมื่อต้องการปิดหน้าในขณะที่ศึกษาแพทย์?

สามารถรับเงินจากองค์กรที่มุ่งทำลายอิสลามได้หรือไม่?

มุสลิมสามารถดัดหรือยืดผมได้ไหมและอธิบายเรื่องศัลยกรรม?คำถามจากค่าย "เราคือสตรีแห่งทางนำ" 2551

โต๊ะตะเกี่ยที่อยุธยาคืออะไร?

11.8.51

มุสลิมะฮฺสามารถนั่งไขว่ห้างได้หรือไม่?

ขอทราบดุอาอฺขอบคุณ เมื่อมีใครทำสิ่งใดให้เรา?

ผู้ที่ถูกญินอำหรือหลอกบ่อยๆ มีโอกาสโดยญินเข้าหรือไม่ และควรป้องกันอย่างไร?

ผู้ศรัทธาสามารถนำคนขึ้นสวรรค์ได้สิบคนจริงหรือ?

เมื่อเราพบญาติที่เป็นมะหฺรอมข้างนอก สมควรจับมือสลามหรือไม่ เกรงว่าคนจะเข้าใจว่าเราทำผิด?

ทำไมพวกชีอะฮฺจึงไปทำฮัจย์ที่กะบะฮฺได้?

ชีอะฮฺคือใคร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ทำไมจึงถือว่าเป็นกาฟิรฺ?

คลังคำถาม