12.5.52

การที่กลุ่มหะมาสยิงอิสราเอลในเดือนซุลฮิจญะฮฺซึ่งเป็นเดือนต้องห้าม...อันนี้เป็นการลงโทษจากอัลลอฮฺหรือไม่ที่หะมาสละเมิดข้อห้าม


กรณีที่ไม่มีผ้ากะฝั่นสีขาวสามารถใช้สีอื่นแทนได้หรือไม่


จะผิดหรือไม่ที่จะห้ามไม่ให้สามีไปมีภรรยาคนที่ 2 3 4


มุสลิมมะฮฺสามารถปิดหน้าขณะละหมาดได้หรือไม่


เวลาคลุมหิญาบต้องปิดคางหรือไม่


มุสลิมสามารถยกมือไหว้ได้หรือไม่


การเล่นหมากรุกเป็นที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาหรือไม่

เสียงรอสายที่เป็นเสียงกุรอานตามหลักการศาสนาเป็นที่ต้องห้ามหรือไม่


คลังคำถาม