18.10.51

คำถามรายการก่อนละศีลอด [7 ก.ย. 51]

1. หะดีษที่กล่าวเกี่ยวกับ การซื้อของแล้วนำมาเปลี่ยนเอาอีกแบบไป หรือคืนเลยในสภาพที่ของไม่ได้ถูกใช้

2. หะดีษที่ว่า “ทุกคนจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ใต้ปกครอง สามีรับผิดชอบต่อภรรยา ภรรยารับผิดชอบลูกและในบ้านของสามี...” ตรงส่วนที่ว่าภรรยารับผิดชอบในบ้านสามี อยากให้อธิบายสำนวนดังกล่าว และใครบ้างที่ต้องดูแล (สามีไม่มีบ้านของตนเอง แต่อยู่บ้านพ่อแม่สามี)

3. มีความคิดว่าไม่ละหมาดซุนนะฮฺในบางครั้งดีกว่าละหมาด เพราะรู้ตัวเองว่าตนจะขาดคุชัวอฺแน่ การคิดแบบนี้ได้ไหม ซึ่งจริงๆ อยากละหมาดแต่ว่าลูกๆ อยู่ด้วยทำให้เป็นกังวล ไม่คุชัวอฺ เดี๋ยวร้องไห้บ้าง เดี๋ยวซนบ้าง ไม่มีใครว่างให้ฝากลูกได้

4. เด็กก่อนบรรลุศาสนะภาวะ เมื่อทำความดีจะได้รับการบันทึกหรือไม่คะ

5. หลังรอมฎอน หากเราอยากละหมาดตะฮั ดยุต คืออยากอ่านซูเราะฮฺยาวๆ แต่จำไม่ได้ เราสามารถเปิดอัลกุรอานได้หรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เห็นเขามักเปิดกันในรอมฎอนแต่หลังรอมฎอนไม่แน่ใจ

6. ผมอยากละหมาดตัสบีหฺมาก แต่ไม่แน่ใจในขั้นตอน ดูจากหนังสือของอัลอิสลาห์สมาคมแล้วก็ยังไม่เคลียร์ จึงอยากถามว่า ในร็อกอะฮฺที่ 2 ต้องนั่งตะฮียาตด้วยหรือไม่

7. ในที่ทำงานเดียวกัน เราจะปฏิบัติตัวต่อเพื่อนมุสลิมที่ประพฤติตัวไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอย่างไรได้บ้าง ถ้าเราเคยเตือนแล้วและเขายังคงทำตัวเหมือนเดิม เราควรจะทำอย่างไร

8. อยากทราบถึงหินลอยที่อยู่ที่มัสยิดอัลอักซอว่ามีประวัติหรือความสำคัญหรือไม่อย่างไร ตอนเด็กๆผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าหินจะลอยสูงมากแต่ถ้าเมื่อไหร่วันกิยามะห์มาถึงหินจะโดนพื้น มีข้อเท็จจริงอย่างไร

9. ได้อ่านบทความเรื่อง"ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอม" และได้ฟังการบรรยายเรื่องก็อลบุนสะลีม ทำไมจึงมีขัดแย้งกันล่ะคะ เช่น - อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดของปีที่ผ่านไปแล้วและปีปัจจุบัน"ท่านนบีถูกถามถึง การถือศีลอดในวันอาชูรออฺ ท่านตอบว่า “ลบล้างความผิดตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา” (บันทึกโดยมุสลิม)" ...แต่ในการบรรยายกล่าวว่า "นบีบอกว่า อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดของปีที่ผ่านไปแล้วและปีปัจจุบัน" - ในบทความเขียนว่า "อุละมาอฺบางท่านมีความเห็นชอบให้ถือศีลอดวันที่ 11 รวมไปด้วย เพราะมีหะดีษบทหนึ่งบ่งชี้ถึงการถือศีลอดวันก่อนอาชูรออฺและวันหลังอาชูรออฺ แต่เนื่องจากหะดีษนี้มีสายสืบอ่อนมาก(ฎออีฟญิดดัน) จึงไม่ควรนำมาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ" ***....แต่ในการบรรยายกล่าวว่า "ถ้าจะถือศีลอดวันที่ 9-10-11 เผื่อไว้ เผื่อข้อแตกต่างระหว่างปฏิทิน เกรงว่าเข้าเดือนไม่เหมือนกัน อาจไม่ตรงกัน ถ้าถือศีลอด 3 วันก็คลุมแน่ คลุมวันอาชูรอแน่ แบบนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน" ***ด้วยความเคารพ เคยได้ยินว่า เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ ไม่มี "เผื่อ" ไม่ใช่หรือคะ

10. ชายคนหนึ่งมีหลาน (ลูกของน้องสาว) ซึ่งเป็นเด็กกำพร้า (บิดาเสียชีวิต) และในครอบครัวของเด็กกำพร้ารายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพ ผู้ที่เป็นน้าชายจะนำเงินซะกาตของตนเองจ่ายให้หลานได้หรือไม่

11. มีเด็กกำพร้าคนหนึ่ง บิดาเสียชีวิต แต่ทิ้งทรัพย์สมบัติเงินสด ไว้มากพอที่จะเลี้ยงชีพได้ไปยังเติบโต เด็กคนนี้มีสิทธิรับซะกาตหรือไม่

12. มีเด็กกำพร้าคนหนึ่ง บิดาเสียชีวิต แต่ทิ้งทรัพย์สมบัติที่ดินไว้มาก แต่มีเงินสดเพียงเล็กน้อย(บางเดือนไม่เพียงพอในการใช้จ่าย) เด็กคนนี้มีสิทธิรับซะกาตหรือไม่

13. การนิกาหฺที่บ้านกับที่มัสยิดต่างกันอย่างไร แล้วถ้าฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เรื่องควรลงเอยอย่างไร

14. อยากทราบทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับประโยชน์ที่คนตายได้รับจากการกระทำของคนเป็นนั้นมีขอบเขตอย่างไร และวิธีการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ตายในลักษณะ การทำแทนให้ และการทำเศาะดะเกาะฮนั้น ต้องเป็นบุตรหลานเท่านั้นหรือรวมถึงผู้อื่นด้วยทั้งนี้จากฮะดิษซอเฮียะหที่ว่า "เมื่อมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของอาดัมสิ้นชีวิตลงการทำความดีของเจาก็ขาดตอนลงยกเว้นสามประการคือ การอุทิศถาวรวัตถุไว้ หรือวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ หรือบุตรที่มีคุณธรรมวิงวอนขอดุอาอให้เขา" และประโยชน์ที่คนตายจะได้รับจากคนเป็นนั้นจะเกิดจากการกระทำของคนเป็นที่กระทำเพื่อตนเองและยกหรืออุทิศผลบุญจองตนให้ด้วยหรือไม่อย่างไร

15. อยากทราบว่าฮุก่มศาสนามีว่าอย่างไรในการใช้กระดาษชำระ ชำระนะยิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุจจาระและปัสสาวะ ซึ่งจะพบโดยทั่วไปตามห้องน้ำสาธารณะ ทั้งๆที่มีน้ำอยู่ด้วยแต่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ในการนำน้ำประปามาใช้ล้างอวัยวะและทำความสะอาดนะยิสได้

16. และถ้าหลังจากชำระนะยิสด้วยกระดาษชำระแล้วเราจะเอาน้ำละหมาดและไปละหมาดประจำเวลาได้เลยหรือไม่ หรือว่าต้องล้างด้วยน้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนเอาน้ำละหมาดและไปละหมาดเพราะเคยได้ฟังมาว่าจะต้องไปล้างนะยิสนั้นอีกครั้งด้วยน้ำมิเช่นนั้นถือว่ามีความสะอาดไม่พอเพียงตามเงือนไขของการละหมาดที่จะไปทำการละหมาดดาวน์โหลดไฟล์คำตอบได้ที่

คำถามรายการก่อนละศีลอด[4 ก.ย. 51]

1- หากเราละหมาดโดยที่เสื้อผ้าเปื้อนนะญิส แต่เพิ่งมานึกได้หลังจากละหมาดเสร็จแล้ว ต้องละหมาดใช้หรือไม่? และถ้าเราอยู่ข้างนอก (ไม่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดได้) แต่ถ้ารอกลับไปก็ไม่ทัน จะสามารถละหมาดด้วยชุดที่เปื้อนนะญิสได้หรือไม่

2 - หากละหมาด โดยที่ลืมไปว่าเสียน้ำละหมาดแล้ว ต้องละหมาดใช้หรือไม่?

3.- ถ้าตื่นนอนใกล้หมดเวลาศุบหฺ -- ควรอ่านยาวเหมือนปกติหรืออ่านให้สั้นลงเพื่อให้ละหมาดเสร็จในเวลา -- ควรละหมาดซุนนะฮฺหรือละหมาดฟัรดูก่อน (ถ้าละหมาดซุนนะฮฺก่อนจะไม่ได้ละหมาดฟัรดูในเวลา) -- ถ้าอยู่กันหลายคน ควรละหมาดคนเดียวในเวลา หรือรอละหมาดพร้อมกัน (ซึ่งอาจหมดเวลาแล้ว)

4 - ในการนั่งตะฮียาตครั้งแรก ต้องอ่านยาว (เศาะละวาตด้วย) เหมือนในตะฮียาตสุดท้ายหรือไม่?

5 - ผู้ที่ครองอิหรอม สวมหน้ากากกันฝุ่นได้หรือไม่

6 - มุสลิมะฮฺที่บ้านใกล้มัสยิด แต่ไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์ ต้องล่าการละหมาดไปหลังจากที่มัสยิดเสร็จแล้วหรือไม่? และถ้าต้องล่า ต้องรอจนละหมาดเสร็จ หรือแค่คุตบะฮฺเสร็จก็ละหมาดได้

7 - การกล่าวดุอาอฺต่างๆ เช่น ก่อนเข้าออกห้องน้ำ หรืออัซการ หรือซิกรุลลอฮฺ สามารถอ่านในใจโดยไม่ขยับปากได้ไหม?

8 - เนียตจะอ่านกุรอานให้จบเล่มพร้อมอ่านความหมาย และอยากให้เชคแนะนำวิธีหรือเคล็ดลับในการท่องจำ กุรอาน นอกจากว่าเราต้องเข้าใจความหมายด้วย

9 - หากเราอ่านกุรอานอรับอย่างเดียวแต่ไม่ได้อ่านความหมาย ๑ หน้า กับการอ่านกุรอานอรับและความหมายด้วย แต่ปริมาณในการอ่านได้น้อยกว่า เพราะเวลามีจำกัด ต้องไปทำภารกิจอื่น อยากทราบว่าอย่างไหนดีกว่ากัน หรือ เชคมีข้อแนะนำอย่างไร?

10 - การละหมาดกิยามุลลัยฺ สามารถพักทุกสองร็อกอะฮฺได้หรือไม่ เป็นการพักแบบมีเหตุผลสมควร เช่น ต้องเข้าห้องน้ำ หรือต้องให้นมลูก (กินนมแม่)

11 - หากในช่วงหัวค่ำ ละหมาด ๔ ร็อกอะฮฺก่อน (ทีละ ๒) แล้วตอนดึกตื่นมาละหมาดอีก ๔ บวกกับวิตรฺ สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไรค่ะ

12 - คำว่า คอตั่มกุรอาน แปลว่าอะไรค่ะ

13 - มีหะดีษที่กล่าวถึงการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารจากภาชนะทอง เงิน นาค หรือทองเหลือง หรือไม่?
14 - มีหะดีษที่กล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประโยชน์ของนมแม่หรือไม่ เช่น บอกว่าข้างหนึ่งเสมือนน้ำ อีกข้างเสมือนอาหาร?

15 - สัตว์ที่ตายด้วยการที่เราล่าเพื่อนำมาเป็นอาหาร โดยการยิงธนู หะล้าลหรือไม่?

16 - หากพ่อแม่อยากให้ลูกทำงานกินเงินเดือนประจำเป็นหลัก แต่ลูกอยากทำงานศาสนาที่เงินน้อยกว่า รายได้ไม่แน่นอน แต่ได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺมากขึ้น ซึ่งพ่อแม่อาจจะไม่สบายใจนัก เพราะอยากให้ลูกได้รายได้เยอะมาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านมากกว่า ลูกควรจะเลือกอะไรดี หรือเชคมีข้อแนะนำให้พิจารณาอย่างไร?

17 - หากละหมาดศุบฮฺกับกลุ่มมุสลิมะฮฺ แล้วอิมามกำลังจะละหมาดฟัรฎู แต่เรายังไม่ได้ละหมาดซุนนะฮฺก่อนศุบฮิ เราควรละหมาดฟัรฎูเลยพร้อมกลุ่มมุสลิมะฮฺแล้วค่อยละหมาดซุนนะฮฺศุบฮิทีหลัง หรือแยกไปละหมาดซุนนะฮฺและละหมาดฟัรฎูลำพัง ตามลำดับ และมุสลิมะฮฺควรให้น้ำหนักอย่างไหนก่อน?

18 - อยากทราบว่าทำไมผู้ที่เรียนจบจากสถาบันเดียวกัน เช่น จบจากอัลอัซฮัรเหมือนกัน แต่ทำไมถึงตอบคำถามไม่เหมือนกัน แล้วเราควรจะทำอย่างไร และจะทราบได้อย่างไรว่าอย่างไหนถูก (ในฐานะของผู้ไม่รู้ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ศึกษาทางด้านศาสนาโดยตรง)

19 - ถ้าเราโดนกลั่นแกล้งจากกาเฟร เราจะสามารถขอดุอาสาปแช่งเขาได้หรือไม่ และมีข้อห้ามในการสาปแช่งหรือไม่

20 - การอ่านกุรอานที่มีอย่างอื่นด้วย เช่น ความหมาย ขณะที่ไม่มีน้ำละหมาด ได้ผลบุญเท่ากับอ่านขณะมีน้ำละหมาดหรือไม่

21 - เคยอ่านหนังสือ วิธีการละหมาด พบว่าขณะรุกัวะ หรือสุญูด สามารถอ่าน “สุบฮานะกัลลอฮุมมะ ร็อบบะนา วะบิฮัมดิกะ อัลลอฮุมมัฆฟิรลี” แทน “สุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม” และ “สุบฮานะร็อบบิยัลอะอฺลา” ตามลำดับ

1 - ถือว่าสำนวนดังกล่าวใช้ได้หรือไม่

2 - และสำนวนการอ่านอื่นๆ ในรุกัวะและสุญูด มีว่าอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

3 - อยากทราบว่าท่านนบี ฯ อ่านอย่างไรและจำนวนการอ่านเท่าไหร่

ดาวน์โหลดไฟล์คำตอบได้ที่

คำถามรายการก่อนละศีลอด [2 ก.ย. 51]

1. เจอของหายต้องทำอย่างไรจนสิ้นสุด ประกาศแล้วยังไม่เจอเจ้าตัว JZKLah...


2. ที่มักกะฮฺละหมาดตะรอเวียะฮฺกี่ร็อกอะฮฺ หากว่าละหมาด 21 ร็อกอะฮฺ เราจะละหมาดตามได้หรือไม่


3. ผมเคยไปขอบริจาคจากพี่น้องมุสลิมโดยส่งจดหมายไปตามหมู่บ้านเพื่อจะนำเงินที่ได้ไปดำเนินการสร้างเก้าอี้ในการเรียนในโครงการของชมรม โดยในโครงการระบุสถานที่ดำเนินโครงการ แต่กว่าเงินบริจาคจะส่งกลับคืนมาถึงผม โครงการที่ดำเนินการสร้างเก้าอี้ก็ได้เสร็จสินแล้ว ถามว่าผมสามารถนำเงินที่บริจาคมาไปดำเนินการในโครงการอื่นได้หรือไม่ในหนทางของศาสนา และต่างสถานที่ที่ระบุในการขอบริจาค


4. ผมกับแฟนนิกาหฺกันขณะตั้งท้องโดยการทำซินา การนิกาหฺของผมใช้ได้หรือไม่


5. การที่สามีได้บอกหย่าภรรยาในเวลาเดียวกัน เเต่กล่าว 3 ครั้งไม่ทราบว่าเชคริฎอฟัตวาว่ายังไงคะ


6. จะอ่านกูนูตในละหมาดวิเตรทุกคืนเลยได้มั๊ย


7. ธนาคารให้ดอกเบี้ยในบัญชี ถอนออกแล้วใส่ซองไว้..แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร...กลัวอัลลอฮฺจะลงโทษ


8. ซื้อบ้านในโครงการ...ห้อง Master bedroom ..เตียงแบบ Built in (ย้ายไม่ได้) ปลายเตียงหันไปทางทิศกิบลัตด้วย..จะผิดหลักศาสนามั๊ย..... รอความกระจ่างทางด้านศาสนา....


9. การมีรูปภาพไว้ในมัสยิดนี้ ละหมาดสมบูรณ์หรือเปล่า พอดีได้ไปละหมาดที่มัสยิดสามัคคี มีรูปของพระมหากษัตริย์วางอยู่


10. ตัวดิฉันเองทำงานในองค์กรของต่างประเทศ ประเทศต้นสังกัดคือฟิลิปปินส์ แต่เนื้องานที่ทำนั้นทำให้กับบริษัทของประเทศอเมริกา ซึ่งมีฐานการผลิตที่ประเทศไทย (สินค้าของบริษัทนี้ทั้งหมดอยู่ในรายการที่ถูกบอยคอตของพวกเรา ) และมีบางส่วนที่ต้องดิวกับพวกยิว (Israel) ซึ่งเป็นการสั่งวัตถุดิบบางตัวเพื่อเข้าขบวนการผลิต

คำถาม :

1 - ดิฉันยังสามารถ หรือสมควรหรือไม่ที่จะยังคงทำงานที่องค์กรนี้ต่อไป

2 - ที่ดีที่สุดแล้วดิฉันควรตัดสินใจอย่างไรกับกรณีข้างต้น

3 - ปัจจุบันรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ ถูกต้อง หรือเหมาะสมหรือไม่ ? เพราะฉะนั้นขอเชคกรุณาให้คำตอบและอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้อเพื่อการตัดสินใจต่อไปด้วยค่ะ ญาซากัลลอฮุคอยรอน


11. การอาบน้ำยุนุบหรือการอาบน้ำยกหะดัส(ใหญ่)นั้น มีการอาบน้ำกี่แบบ และชายกับหญิงอาบต่างกันหรือเปล่า และอาบแบบไหนที่ถือว่าใช้ไม่ได้


12. วันนี้ ที่ทำงานมีการตรวจสุขภาพประจำปี และต้องเอาเลือดไปตรวจ อยากทราบว่าเจาะเลือดแล้วทำให้เสียบวชหรือไม่


13. การที่นักเรียนนักศึกษามีอุปสรรคในการละหมาดในช่วงเวลาที่ติดเรียน หรืออยู่ช่วงเวลาสอบโดยที่ไม่ทันละหมาดในเวลานั้น(ไม่สามารถจริงๆ) แล้วเลยเวลา จนเข้าช่วงเวลาละหมาดเวลาใหม่ ควรปฏิบัติอย่างไร ทั้งๆ ที่นักศึกษาไม่มีเจตนาจะทิ้งละหมาด หรือลืมละหมาดแต่อย่างใด


14. ทำไมเมื่อมุสลิมเจอหน้ากันโดยปกติจะจับมือกัน บางคนไม่เข้ามาจับมือแต่ยกมือขึ้นเหนือจมูกและชิดจมูกข้างขวา ซึ่งแบผ่ามือและหันสันผ่ามือเข้าหาตัว เข้าใจว่าคงเป็นการแสดงการให้สลามใช่ไหม และการกระทำเช่นนี้ นบีเคยทำไหม ที่เคยเห็นก็มีแต่พระนักบวชที่เป็นพระจีนเขาทำกัน การกระทำเช่นนี้เป็นการเลียนแบบ การกระทำของนักบวชที่ว่าไหม และสามารถกระทำได้ไหม


15. เชคริฎอครับ อยู่ประเทศกาฟิร มีความสุขความสบาย ดำเนินชีวิตภายใต้กฏหมายที่มนุษย์เขียนขึ้น ไม่เคยคิดจะฮิจญเราะฮ์ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เคยฟัตวาไว้มั้ยครับว่า –ไม่ใช่พวกฉัน -- พอดีเคยเจอคนเขียนไว้ครับ ว่าคล้ายกับจะมีในซอเฮียะฮ์อบูดาวูด รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ


ขอเชิญรับฟังคำตอบได้ที่
http://www.4shared.com/account/file/114605435/46b28c61/0726-02-09-2008.html

12.10.51

การละหมาดฮายัตถวายพระพรสามารถทำได้หรือไม่
2551-08-06 บรรยายพิเศษ (วิทยาลัยพยาบาล-นนทบุรี)

การโพสรูปลงบน Hi5 ผิดต่อหลักศาสนาหรือไม่

เราใช้ชีวิตตามอิสลามหรือตามใคร!!
2551-08-06 บรรยายพิเศษ (วิทยาลัยพยาบาล-นนทบุรี)

ไปร่วมงานศพพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมได้หรือไม่ และสามารถนำเงินไปช่วยงานศพได้หรือไม่
2551-08-06 บรรยายพิเศษ (วิทยาลัยพยาบาล-นนทบุรี)

ถ้าเดินเหยียบมูลสุนัขหรือน้ำในตลาดที่เปื้อนรอยสุกร ต้องล้างรองเท้า 7 ครั้ง หรือไม่

ถ้าโดนตัวสุนัขต้องทำอย่างไร?2551-08-06 บรรยายพิเศษ (วิทยาลัยพยาบาล-นนทบุรี)

คลังคำถาม