2.12.52

จริงหรือไม่ที่มีหะดีษว่าถ้าขณะปัสสาวะแล้วกระเด็นให้พรมน้ำ

ญาติทำเลี้ยงปีใหม่จะไปได้ไหม (การฉลองปีใหม่)

ฉลองปีใหม่บางบริษัทมีอาหารหะล้าลทุกอย่าง เราจะอธิบายอย่างไรกับเพื่อนที่ทำงาน (ในกรณีที่เราไม่อยากร่วมฉลองปีใหม่ด้วย)

ขายหนังตะลุง(ตัวหนังตะลุง)ได้หรือไม่ (การแสดงละคร)

ได้อ่านบทความเรื่อง"ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอม" และได้ฟังการบรรยายเรื่องก็อลบุนสะลีม ทำไมจึงมีขัดแย้งกันล่ะคะ

เช่น

- ในบทความเขียนว่า "อุละมาอฺบางท่านมีความเห็นชอบให้ถือศีลอดวันที่ 11 รวมไปด้วย เพราะมีหะดีษบทหนึ่งบ่งชี้ถึงการถือศีลอดวันก่อนอาชูรออฺและวันหลังอาชูรออฺ แต่เนื่องจากหะดีษนี้มีสายสืบอ่อนมาก(ฎออีฟญิดดัน) จึงไม่ควรนำมาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ" ***....แต่ในการบรรยายกล่าวว่า "ถ้าจะถือศีลอดวันที่ 9-10-11 เผื่อไว้ เผื่อข้อแตกต่างระหว่างปฏิทิน เกรงว่าเข้าเดือนไม่เหมือนกัน อาจไม่ตรงกัน ถ้าถือศีลอด 3 วันก็คลุมแน่ คลุมวันอาชูรอแน่ แบบนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน" ***ด้วยความเคารพ เคยได้ยินว่า เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ ไม่มี "เผื่อ" ไม่ใช่หรือคะ

สามารถนำสื่อการสอนเด็กที่มีดนตรีมาประกอบการสอนได้หรือไม่?

สามารถเอาตุ๊กตารูปสัตว์มาไว้บนเตียงนอนเพื่อกอดเล่นได้หรือไม่

หลักการอิสลามว่าอย่างไรในการใส่กางเกงของมุสลิมะฮฺขณะอยู่บ้าน จะถือเป็นการเลียนแบบผู้ชายหรือไม่

มุสลิมะฮฺใส่โต๊บแล้วใส่กางเกงขายาวข้างในได้หรือไม่ ถ้าได้อยากทราบมุสลิมะฮฺจะใสโต๊บได้สั้นที่สุดแค่ไหน (ลักษณะการแต่งกายของมุสลิมะฮฺที่ถูกต้อง)

การแต่งกายของมุสลิมะฮฺต่อหน้ามะหฺรอมเมื่ออยู่ในบ้านมีขอบแขตอย่างไร

เอาเราะฮฺระหว่างมุสลิมะฮฺมุสลิมะฮฺด้วยกันคืออะไร และมีเงื่อนไขในการปกปิดเอาเราะฮฺระหว่างมุสลิมะฮฺด้วยกันอย่างไร

มุสลิมะฮฺใส่ผ้าโสร่งผู้ชายละหมาดได้หรือไม่

การให้สลามระหว่างมุสลิมะฮฺและมุสลิมีนที่ไม่ใช่มะหฺรอมมีขอบเขตอย่างไร

การปิดหน้ามีความประเสริฐอย่างไร และผลบุญระหว่างการปิดหน้าและเปิดหน้าต่างกันอย่างไร

คลังคำถาม