16.6.55

อดีตที่เราทำผิดไป เมื่อปลดอดีต (เตาบัต) อัลลอฮฺจะทรงอภัยให้ทุกอย่าง ความผิดใหญ่ที่เราเคยทำ อัลลอฮฺจะยกโทษให้หรือไม่ ?)

คนเราเมื่อเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว จะทำอย่างไรให้ยืนหยัดได้ตลอด บางคนกลับจากค่ายไฟแรง แต่พอนานไปไฟก็ดับ จะทำอย่างไรให้มีไฟทำงานอยู่ตลอด

เข้าค่ายแล้วกลับมาบ้านเป็นคนไม่ดีและแย่กว่าเดิม จะทำอย่างไร ? ปลดอดีตแล้วไปทำบาปอีก จะทำอย่างไรดี ?)

เลือกคู่ครองอย่างไร

การเชิญอิมามมาเศาะละวาตนบี ทำบุญคนตาย หรือขึ้นบ้านใหม่ มีแบบฉบับหรือไม่?)

คลังคำถาม