30.7.53

ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอุมเราะฮฺในเดือนรอมฎอน

เราจะดูกีฬาโอลิมปิกได้หรือไม่?

อยากทราบความหมายของญามาอะห์ซ้อน? และที่มัสยิดสามารถละหมาดญามาอะห์ซ้อนได้หรือไม่?

การที่มุสลิมะห์ในอิรักถูกทหารอเมริกันย่ำยีในเรือนจำแล้วเธอได้ส่งจดหมายถึงมุญาฮิดีนให้มาทำลายเรือนจำเพื่อให้เธอและทหารเหล่านั้นตาย

อยากทราบว่าการกระทำของเธอนั้นเป็นสิ่งที่ถูกหลักการหรือไม่?

การนำกุรอานมาใช้ในชีวิตจะต้องทำอย่างไร?

การละหมาดซุนนะห์นาวาฟิล(ซุนนะห์ทั่วไป)ละหมาดช่วงไหน?

ระหว่างละหมาดตะรอเวียหฺร่วมกับญามาอะห์แล้วละหมาดตะฮัจญุดอีกกับละหมาดให้จบพร้อมอีหม่าม

เพื่อสอดคล้องกับฮะดีษที่ว่าละหมาดให้จบพร้อมอีหม่ามเท่ากับว่าละหมาดทั้งคืน อย่างไหนดีกว่ากัน?

ในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนคืนที่เท่าไหร่ที่น่าจะเป็นคืนลัยละตุลก็อดที่สุด? และการแสวงหาคืนนี้ของบรรพชนในอดีตและอุลามาอฺเป็นอย่างไร?

ถ้าเห็นด้วยกับทัศนะที่ว่าเห็นเดือนที่ไหนในโลกก็ออกอีดได้แต่ถ้าหากเรารู้ว่าเห็นเดือนแล้วและเราไม่ได้ถือศีลอดในวันนั้นแต่ละหมาดอีดในวันถัดมาได้หรือไม่

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในเดือนรอมฎอนจะต้องชดใช้อย่าางไร?

การแคะขี้มูกในขณะถือศีลอดได้หรือไม่? เพราะเหตุใด?

จะกินยาเร่งประจำเดือนเพื่อจะให้ไม่ชนเดือนรอมฎอนได้หรือไม่?

ผู้ที่ถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดฟัรดู การถือศีลอดเป็นโมฆะหรือไม่? การถ่ายรูปในทัศนะของอิสลามฮะลาลหรือไม่?

ถ้าเรากำลังทานอาหารอยู่แล้วได้ยินเสืยงอาซานศุบฮิเราต้องหยุดทานทันทีเลยหรือไม่?

การทำความดีในเดือนรอมฎอนเพื่อลบล้างความผิดในอดีตจะรวมถึงความผิดที่ร้ายแรง(ทำร้ายคนจนกระทั่งเสียชีวิต)ด้วยหรือไม่?

การละหมาดในมัสยิดหะรอมกับการละหมาดในพื้นที่หะรอมในมักกะฮฺมีผลบุญเท่ากันหรือไม่?

ถ้าพ่อแม่ทำประกันชีวิต

มีหะดีษที่กล่าวถึงการถือศีลอดของพวกยะฮูดและนัสรอหรือไม่ และหะดีษว่าอย่างไร

คลังคำถาม