27.8.51

การที่พ่อแม่อยากให้ลูกทำตามความต้องการของตนโดยเป็นสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนา

ขณะที่ลูกต้องการทำตามความต้องการของตนเองโดยไม่ผิดหลักการศาสนาเช่นกัน การที่ลูกไม่ทำตามพ่อแม่ถือว่าบาปหรือไม่?


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม