27.8.51

ถ้าอิมามนำละหมาดแล้วตักบีรเปลี่ยนอิริยาบถ แต่มะมูมยังอ่านฟาติฮะฮฺหรืออ่านซูเราะฮฺไม่จบ สามารถเปลี่ยนอิริยาบถตามได้เลย หรือควรทำอย่างไร?


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม