27.8.51

ลูกชายเป็นอิมามนำแม่ละหมาด หากลูกอ่านผิด แม่สามารถอ่านแก้ให้โดยออกเสียงดังหรือแค่ตบมือก็พอ?


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม