24.2.54

ความรู้ที่เป็นเศาะดะเกาะฮฺญารียะฮฺ รวมทั้งความรู้ด้านโลกดุนยาด้วยหรือไม่ หรือเฉพาะความรู้ด้านศาสนาเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม