24.2.54

ละหมาดโดยนั่งบนเก้าอี้ได้หรือไม่ หากนั่งละหมาดปกติไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม