1.6.54

ละหมาดซุนนะฮฺเราะวาติบทุกครั้งต้องเปลี่ยนที่ละหมาดหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม