1.6.54

นะซัร(บนบาน)ว่าจะถือศีลอดต้องตื่นมากินข้าวดึกหรือไม่ จะถือโดยไม่กินข้าวดึก(สะฮูร)ได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม