25.1.54

ยกมือขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูได้หรือไม่ที่คาใจคือการยกมือหลังให้สลามละหมาดฟัรดู หลังละหมาดสุนัตขอหลักฐานด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม