26.1.54

หากจำเป็นต้องใส่กางเกง เพื่อให้สะดวกเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีความปลอดภัยเช่น ตัดไม้ เลื่อยเหล็กเป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม