22.11.53

ถ้าคนที่ต้องการทำอุฎหิยะฮฺ แต่ไปตัดผมตัดเล็บ ต้องเสียฟิดยะฮฺหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม