22.11.53

ผู้ที่ทำกุรบานแต่ไม่ได้เชือดด้วยตนเอง มีข้อห้ามเรื่องการตัดผมตัดเล็บหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม