22.4.53

เมื่อท่านนบีประสบปัญหา ท่านจะรีบเร่งไปละหมาด อยากทราบว่า การละหมาดนั้น กี่รอกะอัต และเนียตอย่างไรคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม