22.4.53

คำว่า ตะดับบุร ต่ออัลลอฮฺ(กะลามุลลอฮฺ-อัลกุรอาน)มีความหมายว่าอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม