8.4.53

ผู้ถามเป็นบิดา ลูกแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว แต่บางคนลำบากและมีหนี้สิน บิดาจะนำเงินซะกาตไปให้ได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม