8.4.53

การทำกิจกรรมสันทนาด้วยการปรบมือให้จังหวะ ไม่ใช่ปรบมือกับดนตรีหรือนะชีด และไม่ใช่การปรบมือยินดีหรือชื่นชม มุสลิมทำได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม