24.12.52

ทำกุรบานให้หรือแทนคนที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม