20.12.52

มีเงิน 4-5 แสน แล้วมีญาติมาให้ซะกาตเราโดยให้ไปทำฮัจญฺ การทำฮัจญฺของเราเศาะฮฺมั้ย และการออกซะกาตของญาติที่ให้เราไปทำฮัจญฺนี้ถือว่าถูกต้องหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม