19.10.52

ซูเราะฮฺกะฮฟฺอายะฮฺใดป้องกันดัจญาล

1 ความคิดเห็น:

islaminthailand กล่าวว่า...

รับฟังคำตอบ
http://sites.google.com/site/muslimahthai/qa/rit024002-surah-kahf-dajjaal.mp3
หรือ
http://www.islaminthailand.org/dp6/qa/5728

คลังคำถาม