22.10.52

หากตั้งครรภ์กำลังจะคลอด หมอ(ไม่ใช่มุสลิม)เอาเด็กออกแล้วก็แนะนำให้ทำหมันเพราะว่ามดลูกบาง อันตรายหากจะมีลูกอีก อย่างนี้เราควรทำอย่างไร

ควรเชื่อทันทีแล้วทำหมันเลยหรือว่ารอคอยไว้ปรึกษาหลายๆหมอก่อนคะ?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม