29.6.52

สามีสนับสนุนภรรยาในการทำงานศาสนา แต่ภรรยารู้สึกว่าการทำงานศาสนาทำให้บกพร่องหน้าที่ในครอบครัว อยากให้เชคแนะนำการปฏิบัติตัวในเรื่องนี้


กรณีที่สามีสนับสนุนภรรยาในการทำงานศาสนา แต่ภรรยารู้สึกว่าการทำงานศาสนาทำให้บกพร่องหน้าที่ในครอบครัว จึงลดการทำงานศาสนาลง แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุให้สามีไม่พอใจ แต่สามีจะเตือนให้ดูแลงานศาสนาที่เรารับผิดชอบให้ดีให้สม่ำเสมอ อยากให้เชคแนะนำการปฏิบัติตัวในเรื่องนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม